Vereniging

KLIPSY stelt zich als missie om binnen de context van de Wet op de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen de belangen te verdedigen van alle psychologen, werkzaam binnen instellingen en privépraktijken.

De vereniging steunt de psycholoog bij het uitwerken van een klinische praktijk die naam waardig, namelijk een praktijk die het spreken van de patiënt centraal stelt en de taal tot de belangrijkste hefboom van de behandeling maakt. Ze bevordert de permanente vorming van de psycholoog, houdt hem of haar op de hoogte van de evolutie van het beroep van psycholoog binnen de context van de grote beleidshervormingen inzake gezondheid en ondersteunt een politiek die stelt dat psychisch lijden niet te evalueren noch te meten is. Voor de vereniging is het hele psy-veld een domein waarin de verschillende vormen van zorgverstrekking op elkaar inspelen. Ze waakt erover dat de plaats van elke actor gerespecteerd wordt, zonder buitensporige of bureaucratische hiërarchie.